Deze simulator is voor gezinnen met een zonnepaneleninstallatie ≤ 10 kW

Wat heeft u nodig?

 • Uw postcode
 • Het maximaal AC-vermogen van de omvormer van uw zonnepanelen (in kW of kVA) i
 • Het vermogen van uw zonnepanelen (in kWp) i
 • De hellingshoek en oriëntatie van uw zonnepanelen i
 • Optioneel: De opbrengst van uw zonnepanelen, op jaarbasis (in kWh) i
 • Uw huidig type meter (enkelvoudig of dag/nacht) i
 • Uw nettoverbruik, op jaarbasis (in kWh) i

Start de simulatie

  Filmpje - Hoe voert u de simulator uit?

  Toch liever eerst alle gegevens opzoeken?

  Stuur een herinnering naar uzelf.

  Deze simulator heeft 2 doelstellingen:

  • Een inschatting van de impact op uw elektriciteitsfactuur van de overstap van een terugdraaiende meter (enkelvoudig of dag/nacht) naar een digitale meter (enkelvoudig of dag/nacht).
  • Bewustmaking over het belang van uw zelfconsumptie.

  We geven u een inschatting of u met een digitale meter meer of minder zal betalen dan nu met het prosumententarief.

  • We geven aan vanaf welk % zelfconsumptie u een voordeel doet. Zelfconsumptie of direct verbruik = de hoeveelheid elektriciteit die u onmiddellijk zelf verbruikt op het moment dat uw zonnepanelen elektriciteit opwekken. Hoe meer zelfconsumptie, hoe minder elektriciteit u van het distributienet afneemt en hoe minder distributiekosten u betaalt.
  • We schatten uw % zelfconsumptie en tonen welk voor- of nadeel (in euro) daarmee overeenkomt.
  • U kan uw geschat % zelfconsumptie ook vergelijken met het gemiddelde in Vlaanderen (tussen 25 en 35%).
  • We geven tips over hoe u ervoor kan zorgen dat uw zelfconsumptie verhoogt. Het wordt in de toekomst belangrijk om uw verbruik en injectie via de digitale meter enerzijds en uw productie via de productieteller of via display van de omvormer anderzijds regelmatig te controleren en indien nodig uw verbruiksgewoontes bij te sturen.

  Wat verandert er?

  • De Vlaamse Regering is van plan om een digitale meter bij bestaande prosumenten te laten plaatsen tussen 1 juli 2019 en eind 2022.
  • Na de plaatsing van deze digitale meter is het de bedoeling van het ontwerpdecreet digitale meters dat u de energieprijzen van de leverancier en de heffingen op dezelfde manier blijft betalen als vandaag, dus op basis van uw gecompenseerde afname (= werkelijke afname – injectie).
  • Vanaf deze plaatsing zal u nettarieven betalen op basis van uw werkelijke elektriciteitsafname van het distributienet. Hierdoor vervalt het prosumententarief.

  Let op, we houden momenteel een publieke bevraging over het voorstel om de nettarieven tot aan uw eerste meteropname na 31 december 2019 op dezelfde manier te factureren als vandaag. In dit voorstel betaalt u tot dan het prosumententarief, ook al heeft u een digitale meter. Uw nettarief blijft tot dan ook gebaseerd op uw nettoverbruik. Pas na afloop van de publieke bevraging nemen we hierover een definitieve beslissing. Als we de beslissing nemen zoals voorgesteld in de bevraging blijft de situatie tot dan ongewijzigd, een prosument betaalt prosumententarief en als hij nog elektriciteit van het net afneemt, distributienettarieven op basis van netto-afname.

  Hou daarom onze nieuwsbrief de komende tijd in het oog.

  Veelgestelde vragen over de digitale meter

  Filmpje - De digitale meter - stand van zaken

  Let op:
  • Het resultaat is een inschatting op basis van de beschikbare informatie. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
  • Voor deze inschatting baseerden we ons op het ontwerpdecreet digitale meters.
  • We schatten uw zelfconsumptie in door een gemiddeld verbruiksprofiel te combineren met het productieprofiel van uw zonnepaneleninstallatie. We onderzoeken ook de mogelijkheid om de simulator te optimaliseren met verbruiksprofielen uit het proefproject digitale meters.
  • De inschatting is exclusief btw.
  • We houden bij de inschatting geen rekening met de eventuele kosten van de aanvraag van een digitale meter op initiatief van de klant of het tarief voor een wijziging van enkelvoudig naar dag/nacht of omgekeerd.
  • De simulator is bestemd voor gezinnen met een zonnepaneleninstallatie met een omvormervermogen ≤ 10 kVA.
  • Het resultaat van de simulator is niet geschikt voor prosumenten
   • met een warmtepomp, een thuisbatterij of een elektrisch voertuig. Voor thuisbatterijen zullen we de simulator de komende weken verder verfijnen.
   • met een bidirectionele meter (uitgezonderd het heel beperkt aantal prosumenten met een bidirectionele meter die op vandaag wel een prosumententarief betalen).
   • met een piekgemeten aansluiting.
  • Voor de elektriciteitsprijs houden we rekening met een gemiddelde prijs van alle leveranciers. Het contract met uw huidige leverancier kan van dit gemiddelde afwijken.
  • Om de opbrengst van uw zonnepanelen te schatten, gebruiken we instralingsdata uit de Europese PVGIS database. Zie ook https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_en.