De simulator digitale meter is niet langer beschikbaar.

Waarom haalden we de simulator offline?

  • In 2022 voeren we het capaciteitstarief in. De simulator digitale meter houdt hier geen rekening mee. De invoering van het capaciteitstarief heeft een impact op alle netgebruikers. Met het oog hierop bereiden we een brede communicatiecampagne voor. Hiermee willen we gezinnen en kleine bedrijven duidelijk maken wat er vanaf 2022 verandert op hun elektriciteitsfactuur en willen we hen inzicht geven in de impact van deze veranderingen op hun portemonnee.
    Meer informatie over het capaciteitstarief
  • De simulator werd niet geactualiseerd met de distributienettarieven voor 2021. Hierdoor geeft de simulator prosumenten geen correct beeld meer van de impact van verschillende tariefsystemen op hun elektriciteitsfactuur.
  • Voor gezinnen en kleine bedrijven die PV-panelen plaatsen in 2021 is de simulator sowieso niet geschikt.