Deze simulator is voor gezinnen met een zonnepaneleninstallatie ≤ 10 kW

Wat heeft u nodig?

 • Uw postcode
 • Het maximaal AC-vermogen van de omvormer van uw zonnepanelen (in kW of kVA) i
 • Het vermogen van uw zonnepanelen (in kWp) i
 • Het jaar van indienstname van uw zonnepanelen i
 • De hellingshoek en oriëntatie van uw zonnepanelen i
 • Optioneel: De opbrengst van uw zonnepanelen, op jaarbasis (in kWh) i
 • Uw huidig type meter (enkelvoudig of dag/nacht) i
 • Uw nettoverbruik, op jaarbasis (in kWh) i

Start de simulatie

  Betalen prosumenten meer of minder met de digitale meter?

  Bekijk deze video met geluid.

  Toch liever eerst alle gegevens opzoeken?

  Stuur een herinnering naar uzelf.

  We geven u een inschatting of u met een digitale meter meer of minder zal betalen dan nu met het prosumententarief, aangevuld met uw gecompenseerde afname.


  • We geven aan vanaf welk % zelfconsumptie u een voordeel doet. Zelfconsumptie of direct verbruik = de hoeveelheid elektriciteit die u onmiddellijk zelf verbruikt op het moment dat uw zonnepanelen elektriciteit opwekken. Hoe meer zelfconsumptie, hoe minder elektriciteit u van het distributienet afneemt en hoe minder distributiekosten u betaalt.
  • We schatten uw % zelfconsumptie en tonen welk voor- of nadeel (in euro) daarmee overeenkomt.
  • U kan uw geschat % zelfconsumptie ook vergelijken met het gemiddelde in Vlaanderen (tussen 25 en 35%).
  • We geven tips over hoe u ervoor kan zorgen dat uw zelfconsumptie verhoogt. Het wordt in de toekomst belangrijk om uw verbruik en injectie via de digitale meter enerzijds en uw productie via de productieteller of via display van de omvormer anderzijds regelmatig te controleren en indien nodig uw verbruiksgewoontes bij te sturen.

  Meer informatie via Veelgestelde vragen over de digitale meter

  Let op:
  • Het resultaat is een inschatting op basis van de beschikbare informatie. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
  • We schatten uw zelfconsumptie in door een gemiddeld verbruiksprofiel te combineren met het productieprofiel van uw zonnepaneleninstallatie. We onderzoeken ook de mogelijkheid om de simulator te optimaliseren met verbruiksprofielen uit het proefproject digitale meters.
  • De inschatting is exclusief btw.
  • We houden bij de inschatting geen rekening met de eventuele kosten van de aanvraag van een digitale meter op initiatief van de klant of het tarief voor een wijziging van enkelvoudig naar dag/nacht of omgekeerd.
  • De simulator is bestemd voor gezinnen met een zonnepaneleninstallatie met een omvormervermogen ≤ 10 kVA.
  • Het resultaat van de simulator is niet geschikt voor prosumenten
   • met een warmtepomp, een thuisbatterij of een elektrisch voertuig. We onderzoeken of we de simulator op dit vlak verder kunnen verfijnen.
   • met een bidirectionele meter (uitgezonderd het heel beperkt aantal prosumenten met een bidirectionele meter die op vandaag wel een prosumententarief betalen).
   • met een piekgemeten aansluiting.
  • Voor de elektriciteitsprijs houden we rekening met een gemiddelde prijs van alle leveranciers. Het contract met uw huidige leverancier kan van dit gemiddelde afwijken.
  • Om de opbrengst van uw zonnepanelen te schatten, gebruiken we instralingsdata uit de Europese PVGIS database. Zie ook https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_en.