De simulator geeft een inschatting van de zelfconsumptie voor zowel bestaande prosumenten als mensen die zonnepanelen overwegen in 2020. Naast ondersteuning voor een elektrische boiler, warmtepomp of thuisbatterij kan u ook de impact van een geoptimaliseerde sturing ervan zien.

Prosumenten met een digitale meter die exacte jaargegevens hebben over afname, injectie en productie kunnen vanaf nu precies berekenen wat de impact is van de verschillende tariefsystemen.

Let op, onze simulator geeft de situatie weer als u al zonnepanelen hebt of als u er wil plaatsen voor eind 2020. Onze simulator is niet geschikt voor gezinnen die zonnepanelen willen plaatsen in 2021 en de simulator houdt geen rekening met de invoering van een capaciteitstarief vanaf 2022.

Wat heeft u nodig als u al zonnepanelen heeft?

 • Uw postcode
 • Info over uw zonnepanelen:
  • Het maximaal AC-vermogen van de omvormer van uw zonnepanelen (in kW of kVA) i
  • Het vermogen van uw zonnepanelen (in kWp) i
  • Het jaar van indienstname van uw zonnepanelen i
  • De hellingshoek en oriëntatie van uw zonnepanelen i
  • Optioneel: De opbrengst van uw zonnepanelen, op jaarbasis (in kWh) i
 • Uw huidig type meter (enkelvoudig of dag/nacht) i
 • Uw nettoverbruik, op jaarbasis (in kWh) i
 • Indien van toepassing, info over uw bestaande of nog te plaatsen elektrische boiler, warmtepompboiler, warmtepomp of over uw nog te plaatsen batterij i

Wat heeft u nodig als u uw exacte jaargegevens kent?

 • Uw postcode
 • Info over uw zonnepanelen:
  • Het maximaal AC-vermogen van de omvormer van uw zonnepanelen (in kW of kVA) i
  • Het vermogen van uw zonnepanelen (in kWp) i
  • Het jaar van indienstname van uw zonnepanelen i
  • De hellingshoek en oriëntatie van uw zonnepanelen i
  • De opbrengst van uw zonnepanelen, op jaarbasis (in kWh) i
 • Info over uw digitale meter: i
  • Afname dag (register 1.8.1)
  • Afname nacht (register 1.8.2)
  • Injectie dag (register 2.8.1)
  • Injectie nacht (register 2.8.2)
 • Huidig tarief: i
  • Enkelvoudig uurtarief (enkel dag)
  • Tweevoudig uurtarief (dag/nacht)

Wat heeft u nodig als u nog geen zonnepanelen heeft?

 • Uw postcode
 • Info over de zonnepanelen die u denkt te plaatsen:
  • Het maximaal AC-vermogen van de omvormer van uw zonnepanelen (in kW of kVA) i
  • Het vermogen van uw zonnepanelen (in kWp) i
  • De hellingshoek en oriëntatie van uw zonnepanelen i
 • Uw huidig type meter (enkelvoudig of dag/nacht) i
 • Uw jaarlijks verbruik (in kWh) i
 • Indien van toepassing, info over uw bestaande of nog te plaatsen elektrische boiler, warmtepompboiler, warmtepomp of over uw nog te plaatsen batterij i

Toch liever eerst alle gegevens opzoeken?

Stuur een herinnering naar uzelf.

Wat tonen we u met de simulator als u al zonnepanelen heeft?

 • Een inschatting van het voor- of nadeel op uw elektriciteitsfactuur als u met een digitale meter nettarieven zou betalen op basis van uw werkelijke afname in plaats van het prosumententarief. Aan de elektriciteitskost en heffingen verandert de komst van de digitale meter niets. Deze worden gecompenseerd zoals nu het geval is;
 • Een inschatting van uw % zelfconsumptie en het voor- of nadeel (in euro) dat daarmee overeenkomt indien u nettarieven zou betalen op basis van uw werkelijke afname in plaats van het prosumententarief;
 • Een inschatting vanaf welk % zelfconsumptie u met een digitale meter voordeel doet door afrekening van de nettarieven op basis van uw werkelijke afname in vergelijking met het prosumententarief.

Zelfconsumptie of direct verbruik = de hoeveelheid elektriciteit die u onmiddellijk zelf verbruikt op het moment dat uw zonnepanelen elektriciteit opwekken. Hoe meer zelfconsumptie, hoe minder elektriciteit u van het distributienet afneemt en hoe minder distributiekosten u betaalt.

U kan uw geschat % zelfconsumptie ook vergelijken met het gemiddelde in Vlaanderen (tussen 25 en 35%).

We geven tips over hoe u ervoor kan zorgen dat uw zelfconsumptie verhoogt. Het wordt in de toekomst belangrijk om uw verbruik en injectie via de digitale meter enerzijds en uw productie via de productieteller of via display van de omvormer anderzijds regelmatig te controleren en indien nodig uw verbruiksgewoontes bij te sturen.

Meer informatie via Veelgestelde vragen over de digitale meter.

Wat tonen we u met de simulator als u als prosument uw exacte jaargegevens heeft?

Uw % zelfconsumptie en een inschatting van het voor- of nadeel op uw elektriciteitsfactuur als u met een digitale meter nettarieven zou betalen op basis van uw werkelijke afname in plaats van het prosumententarief. Aan de elektriciteitskost en heffingen verandert de komst van de digitale meter niets. Deze worden gecompenseerd zoals nu het geval is.

Zelfconsumptie of direct verbruik = de hoeveelheid elektriciteit die u onmiddellijk zelf verbruikt op het moment dat uw zonnepanelen elektriciteit opwekken. Hoe meer zelfconsumptie, hoe minder elektriciteit u van het distributienet afneemt en hoe minder distributiekosten u betaalt.

U kan uw % zelfconsumptie ook vergelijken met het gemiddelde in Vlaanderen (tussen 25 en 35%).

We geven tips over hoe u ervoor kan zorgen dat uw zelfconsumptie verhoogt. Om een goed inzicht te verwerven in uw effectieve zelfconsumptie is het aan te raden om zowel uw verbruik als uw productie op te volgen. Dit kan o.a. via de (gratis) portaalsite van de digitale meter (https://mijn.fluvius.be/verbruik/) en de monitoringssoftware van uw PV-installatie. Er bestaan ook toepassingen voor de gebruikerspoort van uw digitale meter die het mogelijk maken om zowel injectie, afname als productie samen op te volgen en hierdoor een actueel beeld van de zelfconsumptie te geven. Meer informatie is te vinden op de website www.maakjemeterslim.be.

Meer informatie via Veelgestelde vragen over de digitale meter.

Wat tonen we u met de simulator als u erover denkt zonnepanelen te plaatsen?

 • Een inschatting van de besparing op uw elektriciteitsfactuur:
  • als uw digitale meter werkt als een terugdraaiende teller, met aanrekening van het prosumententarief,
  • als u met de digitale meter nettarieven zou betalen op basis van uw werkelijke afname.
  Aan de elektriciteitskost en heffingen verandert de komst van de digitale meter niets. Deze worden gecompenseerd zoals nu het geval is;
 • Een inschatting van uw % zelfconsumptie en het voordeel (in euro) dat daarmee ten opzichte van uw huidige elektriciteitsfactuur overeenkomt;
 • Een inschatting vanaf welk % zelfconsumptie u met een digitale meter voordeel doet door afrekening van de nettarieven op basis van uw werkelijke afname in vergelijking met het prosumententarief;
 • Wij houden geen rekening met de investeringskost van de zonnepanelen.

Zelfconsumptie of direct verbruik = de hoeveelheid elektriciteit die u onmiddellijk zelf verbruikt op het moment dat uw zonnepanelen elektriciteit opwekken. Hoe meer zelfconsumptie, hoe minder elektriciteit u van het distributienet afneemt en hoe minder distributiekosten u betaalt.

U kan uw geschat % zelfconsumptie ook vergelijken met het gemiddelde in Vlaanderen (tussen 25 en 35%).

We geven tips over hoe u ervoor kan zorgen dat uw zelfconsumptie verhoogt. Het wordt in de toekomst belangrijk om uw verbruik en injectie via de digitale meter enerzijds en uw productie via de productieteller of via display van de omvormer anderzijds regelmatig te controleren en indien nodig uw verbruiksgewoontes bij te sturen.

Meer informatie via Veelgestelde vragen over de digitale meter.

Veelgestelde vragen over de simulator

U vindt meer uitleg over de simulator via https://www.vreg.be/nl/faq/simulator-digitale-meter

Filmpjes

Let op
 • Het resultaat is een inschatting op basis van de beschikbare informatie. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden, ook niet wat de toekomstige evolutie van de nettarieven betreft. Het resultaat werd bepaald op basis van de huidig geldende tarifaire bepalingen en doet met andere woorden geen afbreuk aan de verdere uitoefening van de tarifaire bevoegdheid van de VREG.
 • We schatten uw zelfconsumptie in door een gemiddeld verbruiksprofiel te combineren met het productieprofiel van uw zonnepaneleninstallatie.
 • De inschatting is exclusief btw.
 • We houden bij de inschatting geen rekening met de eventuele kosten van de aanvraag van een digitale meter op initiatief van de klant of het tarief voor een wijziging van enkelvoudig naar dag/nacht of omgekeerd. In 2020 bedragen deze tarieven respectievelijk 73 euro en 8,5 euro (exclusief btw). Als u overweegt zonnepanelen te plaatsen, moet uw distributienetbeheerder binnen de 90 dagen na aanmelding van uw installatie op zijn initiatief bij u een digitale meter plaatsen.
 • De simulator is bestemd voor gezinnen met een zonnepaneleninstallatie met een omvormervermogen ≤ 10 kVA, alsook voor gezinnen die een dergelijke installatie overwegen te plaatsen.
 • Het resultaat van de simulator is niet geschikt voor prosumenten
  • die op vandaag al een thuisbatterij hebben.
  • met elektrische verwarming of een elektrisch voertuig.
  • met een bidirectionele meter (uitgezonderd het heel beperkt aantal prosumenten met een bidirectionele meter die op vandaag wel een prosumententarief betalen).
  • met een piekgemeten aansluiting.
 • Voor de elektriciteitsprijs houden we rekening met een gemiddelde prijs van alle leveranciers. Het contract met uw huidige leverancier kan van dit gemiddelde afwijken.
 • Om de opbrengst van uw zonnepanelen te schatten, gebruiken we instralingsdata uit de Europese PVGIS database.
  Zie ook https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_en.